Vælg en side

Traumer kan udløse livskriser

Traumer er overvældende oplevelser der “sætter sig fast” i systemet. Krop og psyke reagerer som om der er fare på færde, selvom der ikke længere er nogen trussel. Nervesystemet er designet til at forsøge at overleve enhver situation, ved at reagere med kropsligt alarmberedskab. Det er smart, men når faren er overstået, kan det være en belastning, hvis krop og psyke fortsat reagerer sådan. Overvældende hændelser kan sidde fast i den forkerte “arkivskuffe” i hjernen ­ en skuffe hvor der står :”akut fare”. Traumebehandling hjælper nervesystemet med at flytte hændelsen til en arkivskuffe der hedder “fortid ­ jeg overlevede”.

 

Hvordan behandles traumer?

Jeg er uddannet til at bruge nogle særlige teknikker der hedder “SE metoden”. SE står for “Somatic Experience” og er en måde hvorpå man “flytter” oplevelsen i hjernen til det rette arkiv, samtidig med at man forløser traumet i kroppen. At forløse traumer i kroppen vil for mange føles som at “få sin krop tilbage”.

 

Hvordan får man traumer?

Nogle traumer er opstået i tidlig barndom og kan have flere lag af overbevisninger, som er blevet til den måde man lever sit liv på. Så må man arbejde med de mønstre der ligger “uden på” traumerne, før man kan komme ind til kernen af blokeringen. Der er ingen faste retningslinier for, hvilke hændelser, der udløser traumer. To mennesker kan komme ud for næsten ens oplevelser og reagere forskelligt på det. Dét der er den udløsende faktor er, om du har følt dig overvældet og truet, så din hjerne har arkiveret hændelsen under “akut fare” og din krop har været opspændt eller handlingslammet.

 

Min baggrund for traumeterapi

Jeg har modtaget undervisning i traumebehandling af bl.a Noel Larsson, en af USA’s pionerer indenfor PTSD og traumer som følge af fortrinsvis seksuelle krænkelse. På min grunduddannelse er jeg trænet i behandling med SE­metoden som er udviklet af Peter Levine. Chefpsykolog og forfatter Lars Sørensen og Ole Vadum Dahl har undervist i deres vinkler på henholdsvis ID Psykoterapeut uddannelsen og ID Mentorforløb. Da det er et felt der har min særlige interesse, har jeg suppleret med kursusforløb v/ Anette Sørensen der er uddannet traumebehandler foruden sygeplejerske og psykoterapeut.